• 25 شهریور 1398
اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل

نتایج جستجو

نام گذاری
  • 4 اردیبهشت 1398
  • 87

در اهمیت انتخاب نام نیکو بر فرزندان و تغییرات اجتماعی آهسته و نامحسوس در سالیان اخیر

غبارروبی ۱۲۰ مسجد آران و بیدگل
  • 15 اردیبهشت 1398
  • 42

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان آران و بیدگل گفت: همزمان با دهه تکریم مساجد، ۱۲۰ مسجد این شهرستان غبارروبی و عطرافشانی شد.&l