• 28 خرداد 1398
اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل

نتایج جستجو

مسجد خانه خداست
  • 4 اردیبهشت 1398
  • 24

گنبد فیروزه ای مسجد جامع کبود در ایروان، همانند همه خانه های خدا، حس آرامش می دهد. اصولا هر جا نشانه هایی از خانه های خدا هست، حس زیبای آرامش هم هست.

نام گذاری
  • 4 اردیبهشت 1398
  • 55

در اهمیت انتخاب نام نیکو بر فرزندان و تغ